We komen bij de volgende stop. Zien Ooievaars op een nest. Een oude steenfabriek met kelders onder aarden wallen. Er is ook een uitkijktoren. We lopen wat doelloos heen en weer. In ieder geval hebben we ooievaars gezien.

Volgens de IJsselbiennale site gaat het om een geluidsinstallatie van Nathalie Bruys.

Nathalie Bruys (Nederland, 1975) is gespecialiseerd in geluidskunst. Veel van haar werk onderga je als ‘soundscapes’, landschappelijke geluidservaringen die iets onthullen over de plek waar je bent. Typerend voor haar werk is dat ze geluid in andere zintuiglijke gewaarwordingen vertaalt. Ze zet geluid om in beeld en presenteert het ook in stilte. Haar basisvraag is: hoe ziet geluid eruit?

Voor de IJsselbiënnale ontwerpt ze een geluidswandeling. Frequencies from the PAST & NOW & FUTURE and everything in between. Die kun je individueel beleven: hoe verhoudt je gemoed zich tot de omstandigheden daarbuiten? De geluidssculptuur van Nathalie Bruys laat je ondergaan dat je de beleving van de omgeving kunt sturen. Je kunt die vormgeven, beleven, gebruiken, afstemmen, uitbreiden, manifest en zichtbaar maken. ‘Frequencies from the PAST & NOW & FUTURE and everything in between’ bestaat uit twee verschillende delen. Het eerste deel is een geluidswandeling bij de voormalige steenfabriek Fortmond die van 1828 tot 1976 in bedrijf was. De compositie bevat meerdere lagen die verschillende onderwerpen in de tijd laten horen. Daarnaast laat ze tekeningen van futuristische onderwaterplanten en verbeelde kunstvormen uit de natuur van het jaar 2115 zien.

Met dank aan: Staatsbosbeheer en Gemeente Olst-Wijhe

Dat hadden we kunnen ervaren. Gelukkig zag ik een paar Ooievaars.