Verzamelpunt Hotel SandtonHotel Sandton. Daar verzamelen we

populus MarilandicaDaar staat de Reus

De MaatKees geeft even de verhoudingen weer

Kruin van Marilandica op bolletjeEen kruintje op zijn bolletje 😉

knipperen tegen d emiezerTegen de miezer een beetje knipperen

je hoedje vasthouden tegen de miezeren je hoedje vast houden

je hand tegen de miezer voor je ogen houdenof een handje voor de miezer

de baby Marilandica van DeventerIn de verte de baby peppel

Oudste en Grootste Populier van NederlandDe oudste populier nog niet aan de klompen vergeven

N van de eerste IJssel BiennaleWe zijn hier op de kaart bij N

Als verzamelpunt was Hotel Sandton gekozen. Iedereen was er op de afgesproken tijd en terwijl het af en toe nog miezerde konden we het eerste object gaan bekijken: Marilandica van Atelier Veldwerk.

De IJsselbiennale site vermeldt erover:

De beeldend kunstenaars Rudy Luijters (Nederland, 1955) en Onno Dirker (Nederland, 1965) werken sinds 2003 samen als Atelier Veldwerk. Met een onbevangen houding – ze noemen dat de methode van de ‘ongerichte blik’ – wordt de openbare ruimte of het landschap betreden. Bestaande, veelal verborgen kwaliteiten krijgen in hun analytische benadering nadrukkelijk betekenis. Er ontstaan op die wijze concepten om gegeven situaties beeldend te herwaarderen.

Op de landtong tegenover de Deventer binnenstad, bij de wijk de Worp, staat een grote populier. Onderzoek leerde dat het om de oudste Populus Canadensis ‘Marilandica’ in Nederland gaat: ‘de reus van de Worp’. Atelier Veldwerk stelt deze Canadese peppel, die waarschijnlijk in 1822 is geplant, centraal in hun voorstel voor de IJsselbiënnale. Het ontwerp bestaat uit de markering van de omvang van de boomkroon. Om deze ‘krooncirkel’ wordt de valcirkel van de boom gevisualiseerd met de aanplant van een loot van de boom. Want de bijna tweehonderd jaar oude populier gaat onherroepelijk vallen, binnen afzienbare tijd. Atelier Veldwerk maakt met dit poëtische werk de cyclus van groei, bloei, verval en nieuwe groei tot een permanente overdenking. Als een eerbetoon aan deze gigant die tweehonderd jaar lang zwijgzaam maar krachtig de talloze overstromingen én de ingrijpende herinrichting van het landschap heeft doorstaan. Hiermee wordt het bijna een rituele plek die uitnodigt het landschap te beleven.

Bijzonderheid: bij dit kunstwerk is een kleine tentoonstelling te zien in het IJsselhotel. Hier is ook een publicatie verkrijgbaar over achtergrond en uitgangspunten. Met dank aan: Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte Deventer, Gemeente Deventer, Stichting IJssellandschap en Rijkswaterstaat.

Maar vergeet ook niet het verhaal van de kunstenaars zelve: Marilandica by Atelier Veldwerk